سه مورد ضروری قبل از شروع فروش دانه های مار

رزین یک هیدروکربن آلی آمورف نیمه جامد است که توسط همه گیاهان ترشح می شود. برای تبدیل شدن به کهربا، رزین باید حاوی ماکرومولکولی به نام دی ترپن باشد که نوعی هیدروکربن است که بخشی از رزین طبیعی است. کهربا یک ماده آلی و در واقع نوعی رزین فسیل شده از درختان به ویژه درختان […]